klart.se

Preumerera på

Nyhetsbrev

 

 

 

Länkar

 

 

 

 

 

 

Kalender

skjutprogram-tjf-mada-2017.pdf

 

SKJUTPROGRAM TJF MADA 2017

Älg 80 m – Chef Per Berggren

Fredrik Solid, Niclas Östh, Johan Blomqvist

 

Ti 4/4         Tore Blixt                        070-8403680

                   Fredrik Solid                  070-2802504 

To 6/4       Magnus Blixt                  070-5107866

                   Per Berggren                 070-2529626

Ti 11/4      Michael Backer             070-6369811

                   Niclas Östh                    070-5525888

Ti 18/4      Mikael Blomqvist          070-5409838

                   Marcus Nilsson             073-0562938

To 20/4     Andreas Nilsson           076-6337603

                   Marcus Järnkrok           070-5219930

Ti 25/4      P-Å Gustavsson            070-2268166

                   Sebastian Bergquist    073-8158303

To 27/4     Jan Pettersson              070-6543592

                   Daniel Bergquist           073-5315011

Ti 2/5         Ted Karlsson                 076-1420617

                   Marcus Sundeborn      070-2836185

To 4/5       Kjell Johansson            070-8461246

                   Moa Wågh                     076-1100228

 

Sö 7/5       JAKTSTIG

 

Ti 9/5         Viiva Blomqvist             073-0553484

                   Martin Svensson           076-3134902

 

To 11/5     4-KLUBBAR

                   Bernt Karlsson              070-8403689

                   Thommy Östh               070-3431868

Ti 16/5      Niclas Östh                    070-5525888

                   Magnus Blixt                  070-5107866

To 18/5     Ted Karlsson                 076-1420617

                   Marcus Sundeborn      070-2836185

 

Lö 20/5     SIGGES MINNE VPR

                   Andreas Nilsson           076-6337603

                   Marcus Järnkrok           070-5219930

 

Ti 23/5      Michael Backer             070-6369811

                   Jan Pettersson              070-6543592

Ti 30/5      Kjell Johansson            070-8461246

                   Moa Wågh                     076-1100228

To 1/6       Viiva Blomqvist             073-0553484

                   Mikael Blomqvist          070-5409838

To 8/6       Martin Svensson           076-3134902

                   Daniel Bergquist           073-5315011

 

                   SEMESTERUPPEHÅLL

 

Ti 8/8         Sebastian Bergquist    073-8158303

                   Marcus Nilsson             073-0562938

To 10/8     Michael Backer             070-6369811

                   Niclas Östh                    070-5525888

 

Lö 12/8     KM, GALLERI KONSTGÅRDEN

                   Kjell Johansson            070-8461246

                   Magnus Blixt                  070-5107866

 

Ti 15/8      P-Å Gustavsson            070-2268166

                   Sebastian Bergquist    073-8158303

To 17/8     Andreas Nilsson           076-6337603

                   Marcus Järnkrok           070-5219930

 

Lö 19/8     ÄLGLAG, KRETSEN

 

                   Bernt Karlsson              070-8403689

                   Thommy Östh               070-3431868

TI 22/8      Ted Karlsson                 076-1420617

                   Marcus Sundeborn      070-2836185

To 24/8     Jan Pettersson              070-6543592

                   Daniel Bergquist           073-5315011

Lö 26/8     Viiva Blomqvist             073-0553484

                   Mikael Blomqvist          070-5409838

Ti 29/8      Martin Svensson           076-3134902

                   Daniel Bergquist           073-5315011

To 31/8     Sebastian Bergquist    073-8158303

                   Marcus Nilsson             073-0562938

Ti 5/9         Andreas Nilsson           076-6337603

                   Marcus Järnkrok           070-5219930

To 7/9       Michael Backer             070-6369811

                   Niclas Östh                    070-5525888

Ti 12/9      Kjell Johansson            070-8461246

                   Moa Wågh                     076-1100228

Lö 23/9     Ted Karlsson                 076-1420617

                   Marcus Sundeborn      070-2836185

Sö 24/9     Jan Pettersson              070-6543592

                   Daniel Bergquist           073-5315011

Lö 30/9     Viiva Blomqvist             073-0553484

                   Mikael Blomqvist          070-5409838

Sö 1/10     Martin Svensson           076-3134902

                   Daniel Bergquist           073-5315011

Lö 7/10     Tore Blixt                        070-8403680

                   Magnus Blixt                  070-5107866

 

 

Miniälg, vildsvin 50 m - Chef Per Berggren

Fredrik Solid

 

Ti 4/4         Per Berggren                 070-2529626

Ti 11/4      Benjamin Reuber         073-0786552

Ti 18/4      Fredrik Solid                  070-2802504

Ti 25/4      Pernilla Talestig           070-2901970

Ti 2/5         Kim Kylefjord                 070-8858746

 

Sö 7/5       JAKTSTIG

 

Ti 9/5         Malin Sortodden           073-0220354

Ti 11/5      Per Berggren                 070-2529626

Ti 16/5      Benjamin Reuber         073-0786552

 

Lö 20/5     SIGGES MINNE VPR

                   FS/PB mfl.

 

Ti 23/5      Fredrik Solid                  070-2802504

Ti 30/5      Pernilla Talestig           070-2901970

 

SEMESTERUPPEHÅLL

 

Ti 8/8         Per Berggren                 070-2529626

To10/8      Kim Kylefjord                 070-8858746

 

Lö 12/8     KM, GALLERI KONSTGÅRDEN

                   Pehter Linge                  0140-18329

                   Ola Göransson             073-0208632

 

Ti 15/8      Malin Sortodden           073-0220354

 

Lö 19/8     ÄLGLAG, KRETSEN

                   FS/PB mfl.

 

Lö 26/8     LM, KRETSFINAL

                   FS/PB mfl.

 

Ti 29/8      Kim Kylefjord                 070-8858746

Ti 5/9         Per Berggren                 070-2529626

                   Snabblopp vildsvin

To 7/9       Fredrik Solid                  070-2802504

                   Snabblopp vildsvin

Ti 12/9      Per Berggren                 070-2529626

                   Snabblopp vildsvin

Lö 23/9     Fredrik Solid                  070-2802504

                   Snabblopp vildsvin

Sö 24/9     Per Berggren                 070-2529626

                   Snabblopp vildsvin

Lö 30/9     Benjamin Reuber         073-0786552

Sö 1/10     Malin Sortodden           073-0220354

Lö 7/10     Fredrik Solid                  070-2802504

 

Skeet bana 1 – Chef, Lennart Sandelin

Björn Svensson, Martin Wahlström, Fredrik Karlsson 

 

Sö   2/4     STÄDDAG  MADA kl 9.00

 

Ti    4/4      Lennart Sandelin          070-6557756

To   6/4     Fredrik Karlsson           070-6480762

Ti  11/4     Björn Svensson            070-5703411

Ti  18/4     Roger Ottosson            070-3009766

To 20/4     Alf Johansson               072-3263716

Ti  25/4     Tony Gustavsson         072-1513310

To 27/4     Tage Gustavsson         070-2342801

Ti    2/5      Martin Wahlström         070-2400288

To   4/5     Fredrik Karlsson           070-6480762

 

Sö   7/5     JAKTSTIG

 

Ti    9/5      Roger Ottosson            070-3009766

To 11/5     Kenny Svanberg           072-2189251

Ti  16/5     Evan Gustavsson         070-8958204

To 18/5     Anders Nilsson             070-3343905

Ti  23/5     Tage Gustavsson         070-2342801

Ti  30/5     Tony Gustavsson         072-1513310

 

To   1/6     KM skeet, jägare

                   Lennart Sandelin          070-6557756

                   Björn Svensson            070-5703411

 

To  8/6      KM skeet, elit

              Kenny Svanberg           072-2189251

                   P-O Jonsson                 073-8080858

 

              SEMESTERUPPEHÅLL

 

Ti  8/8        Fredrik Karlsson           070-6480762

To 10/8     Martin Wahlström         070-2400288

 

Lö  12/8    KM, galleri konstgården vpr

                   P-O Jonsson                 073-8080858

                   Stig Axelsson                070-6458770

 

Ti  15/8     Björn Svensson            070-5703411

To 17/8     Evan Gustavsson         070-8958204

Ti  22/8     Tony Gustavsson         072-1513310

To 24/8     Roger Ottosson            070-3009766

Ti  29/8     Alf Johansson               072-3263716

To 31/8     P-O Jonsson                 073-8080858

Ti  5/9        Martin Wahlström         070-2400288

To 7/9       Lennart Sandelin          070-6557756

 

Mer info om skytte & resultat på föreningens hemsida   www.tranasjvf.se

 

Trap bana 2 – Chef Jesper Brengdahl

Jan Götskog, Mia Gustafsson,

 

Sö   2/4     STÄDDAG  MADA kl 9.00

 

Ti    4/4      Jan Götskog                  070-2122411

                   Mia Gustafsson             070-5735034

To   6/4     Jesper Brengdahl         070-2992235

                   Ellinore Brengdahl       072-7461151

Ti  11/4     Magnus Strigner           072-3013070

                   Kent Rubensson           070-5361026

Ti  18/4     Ellinore Brengdahl       072-7461151

                   Julia Brengdahl            072-7037377

To 20/4     Simon Gustavsson       070-3077636

              Elias Karlsson               072-2137894

Ti  25/4     Göran Johansson        070-4022555

                   Martin Svensson           076-3134902

To 27/4     Stellan Bengtsson        070-6247006

                   Mia Gustafsson             070-5735034

Ti    2/5      JO Forsberg                  070-5868482

  1. Johansson, Galtås 070-5672554

To   4/5    Jan Götskog                  070-2122411

              Elias Karlsson               072-2137894

 

Sö   7/5     JAKTSTIG

 

Ti    9/5    Ellinore Brengdahl       072-7461151

                   Julia Brengdahl            072-7037377

To 11/5     Johan Skogsberg         076-2070768

                   Ulrika Skogsberg          076-2070768

Ti  16/5    Magnus Strigner           072-3013070

                   Kent Rubensson           070-5361026

To 18/5     Simon Gustavsson       070-3077636

              Elias Karlsson               072-2137894 

Ti  23/5     Jesper Brengdahl         070-2992235

                   Ellinore Brengdahl       072-7461151 

To   1/6     Mia Gustafsson             070-5735034

                   Julia Brengdahl            072-7037377

To  8/6      Johan Skogsberg         076-2070768

                   Ulrika Skogsberg          076-2070768

 

                   SEMESTERUPPEHÅLL

 

Ti  8/8        Stellan Bengtsson        070-6247006

                   Mia Gustafsson             070-5735034

To 10/8     Göran Johansson        070-4022555

                   Martin Svensson           076-3134902

 

Lö  12/8    KM, galleri konstgården vpr

 

Ti  15/8               JO Forsberg            070-5868482

To 17/8               Jan Götskog            070-2122411

Ti  22/8     G. Johansson, Galtås  070-5672554

To 24/8     Magnus Strigner           072-3013070

Lö 26/8     LM, kretsfinal

Ti  29/8     Kent Rubensson           070-5361026

To 31/8               Jan Götskog            070-2122411

Ti  5/9                  Jesper Brengdahl                                070-2992235

To 7/9                 Ellinore Brengdahl                              072-7461151

 

Sporting Bana 3 – Chef  Svante Jonsson

Anders Hyltberg, Anders Nilsson,

 

Ti  4/4        Svante Jonsson            076-0524550

                   Jimmy Kylefjord            070-2525546

Ti 11/4      Evan Gustavsson         070-8958204

                   Sten Fröjd                      073-9203182

Ti 18/4      Håkan Lago                   070-5463732

                   Anders Hyltberg            070-2009730

Ti 25/4      Anders Nilsson             070-3343905

                   Björn Rembsgård         072-2334480

Ti  2/5        Jonas Olsson                073-0707489

                   Carl Talestig                  070-6569645

 

Sö 7/5       JAKTSTIG

 

Ti   9/5       Martin Svensson           076-3134902

                   Emanuel Lindqvist       07

To 11/5     Dick Aronsson               070-6324438

                   Michael Backer             070-6549811

                   4-klubbar                

Ti  16/5     Anders Nilsson             070-3343905

                   Björn Rembsgård         072-2334480 

Ti  23/5     Jimmy Kylefjord            070-2525546

              Anders Hyltberg           070-2009730

Ti 13/6    Sten Fröjd                      073-9203182

                   Håkan Lago                   070-5463732

 

Lö 17/6     KM sporting

                   SEMESTERUPPEHÅLL

 

Ti  8/8        Anders Nilsson             070-3343905

                   Björn Rembsgård         072-2334480

Ti  15/8               Carl Talestig           070-6569645

                             Jonas Olsson          073-0707489

Ti  22/8               Svante Jonsson                                   076-0524550

Ti  29/8               Svante Jonsson                                   076-0524550