klart.se

Preumerera på

Nyhetsbrev

 

Sponsorer

 

Länkar

 

 

 

 

 

Komplett skjutprogram

 

PRISLISTA 2013

För medlemmar i Tranås Jaktvårdsförening

 

25 skott kal.12 inkl duvor, banavg.     70:-

15 skott kal.12 inkl duvor, banavg.     50:-

15 duvor                                           15:-

25 duvor                                           20:-

Lösa skott                                           2:-/st

 

Älg 8 skott inkl. markering

6,5 x 55                                            70:-

308 W, 30-06                                    90:-

8 x 57JS, 9,3 x 62                            100:-

 

Lösa skott: 6,5 x 55                            6:-

308 W, 30-06                                     9:-

8 x 57JS, 9,3 x 62                             10:-

 

50 m 10 skott kal. 22 lr, markering    20:-

Markering kulbanor egen amm.          10:-

Ej medlem tillkommer per serie     30:-

 

 Rabattkort för medlemmar

 1. Hagel & älg 20 serier                    900:-

Priset gäller kal. 6,5x55 övriga tillkommer 10:-/serie

2. Juniorer 50%                                450:-

3. Rådjursbanan 20 serier                  100:-

10 skott kal.22 lr inkl. markering

4. Juniorer 50%                                  50:-

 

Skjutkort köpes på älg-råbanan och hos ammunitonsförvaltaren mellan kl 17.30 -18-30

 

FUNKTIONÄRER:

Banchef:

Andreas Nilsson  tel. 181 91

 

Älgbanan

Chef:

Tore Blixt                  tel. 135 88

Jan Nilsson                tel. 184 80

Egon Johansson         tel. 0739877431

 

Rådjursbanan

Chef:

Per Berggren             tel. 128 02

Fredrik Solid              tel. 501 35

 

Skeet, bana 1

Chef:

P-O. Johnsson           tel. 413 23

Björn Svensson         tel. 179 30

Tage Gustavsson       tel. 121 95

 

Trap, bana 2

Chef:

Jan Götskog              tel. 174 25

Mia Gustafsson          tel. 350 64

Sten Fröjd                 tel. 132 29

 

Trap o Sporting bana 3

Chef:

Svante Jonsson          tel. 10001

Stig Hyltberg             tel. 122 02

Martin Wahlström       tel. 163 36

Evan Gustafsson        tel. 154 98

 

Ammunitionsförvaltare:

Hans Fridh                 tel.169 06

Sven Andersson         tel. 641 25

Tore Blixt                  tel. 135 88

Bitr. Patrik Wahrby    tel. 127 03

 

OBS!

 Skjutning utöver anslagna tider på resp. banor är förbjudet. Styrelsen

 

Älgbanan

 

Ti

9/4

Tore Blixt   ………………………………

135 88

Ti

16/4

Jan Nilsson  ……………………………

184 80

Ti

23/4

Bernt Karlsson …………………………

109 66

To

25/4

Tore Blixt   ………………………………

135 88

To

2/5

4-klubbars. kl 17

 

 

 

Kjell Johansson  ………………………

304 57

 

 

 

 

5/5

Egon Johansson …………………                                       0739877431

JAKTSTIG

Ti

7/5

Bernt Karlsson …………………………                                      109 66

 

 

Bengt Wallinder    ………………………                                    155 65

Ti

14/5

Per-Åke Gustafsson   …………………                                    539 39

To

16/5

Hans Lindgren ………………………                                         31 14 76

Ti

21/5

Henrik Nilsson   …………………………                                     188 45

To

23/5

Jan Nilsson  ……………………………                                        184 80

Ti

28/5

Tore Blixt   ………………………………                                       135 88

To

30/5

Kjell Johansson  ………………………                                      304 57

1/6

Sigges Minne

                            Egon Johansson …………………                                        0739877431

                            Andreas Nilsson ………………………                                      181 91

Ti          4/6           Per-Åke Gustafsson   …………………                                   539 39

Ti        11/6           Hans Lindgren ………………………                                      31 14 76

To       13/6           Tore Blixt   ………………………………                                      135 88

                             SEMESTERUPPEHÅLL

Ti          6/8           Per-Åke Gustafsson   …………………                                   539 39

To         8/8           Egon Johansson …………………                                       0739877431

                            Thommy Östh ………………………                                       31 17 90

Lö       10/8           KM Galleri Konstgården

                            Kjell Johansson  ………………………                                     304 57

                            Niclas Östh  ………………………                                        0705525888

Ti        13/8           Bernt Karlsson …………………………                                    109 66

                            Bengt Wallinder  ………………………                                    155 65

To       15/8          Tore Blixt   ………………………………                                      135 88

Ti        20/8          Magnus Blixt    …………………………                                     212 68

To       22/8          Per-Åke Gustafsson   …………………                                   539 39

Lö       24/8          Älglagsskjutning, kretsmästerskap

                           Göran Johansson   ……………………                                    611 12

                           Tore Blixt   ………………………………                                      135 88

Ti        27/8          Henrik Nilsson …………………………                                      188 45

                            Jan Nilsson  ……………………………                                      184 80

To       29/8          Kjell Johansson  ………………………                                     304 57

                           Hans Lindgren ………………………                                       31 14 76

Lö       31/8          Egon Johansson …………………                                        0739877431

                           Kjell Johansson  ………………………                                     304 573 

Ti

3/9

Magnus Blixt    …………………………

212 68

 

 

Tore Blixt   ………………………………

135 88

To

5/9

Niclas Östh

……………………………

167 15

 

 

Hans Fridh

……………………………

169 06

7/9

Jan Nilsson

……………………………

184 80

                           Andreas Nilsson ………………………                                      181 91

Ti        10/9          Ola Göransson……………………                                          0702568146

 

Henrik Nilsson …………………………

188 45

14/9

Bernt Karlsson …………………………

109 66

 

 

Bengt Wallinder  ………………………

155 65

21/9

Urban Karlsson   ………………………

703 18

                           Thommy Östh ………………………                                         31 17 90

28/9

Tore Blixt   ………………………………

135 88

 

 

Hans Fridh   ……………………………

169 06

29/9

Per-Åke Gustavsson  …………………

539 39

                           Hans Lindgren ………………………                                        31 14 76

5/10

Mia Gustafsson   ………………………

350 64

 

 

Andreas Nilsson ………………………

181 91

6/10

Tore Blixt   ………………………………

135 88

12/10

Urban Karlsson   ………………………

703 18

 

 

Thommy Östh   ………………………                                       31 17 90

13/10

Tore Blixt   ………………………………                                      135 88

 

 

50 m: rådjur, vildsvin

Ti

9/4

Per-Berggren   ……………………                                      0702529626

To

11/4

Edin Huskic ………………………                                        0763090020

Ti

16/4

Fredrik Solid ………………………                                       0702802504

To

18/4

Willy Schimmel……………………                                      0705568733

Ti

23/4

Benjamin Reuber…………………                                     0730786552

To

25/4

David Särbring……………………                                      0765367631

To

2/5

4-klubbars kl. 17

 

 

Pehter Linge ……………………………                                       183 29

 

 

 

 

5/5

Ola Göransson……………………                                        0730208632

 

JAKTSTIG

Ti

7/5

Christina Svensson ………………                                     0706604293

Ti

14/5

Fredrik Solid ………………………                                       0702802504

To

16/5

Edin Huskic ………………………                                         0763090020

Ti

21/5

Benjamin Reuber…………………                                      0730786552

To

23/5

David Särbring……………………                                       0765367631

Ti

28/5

Willy Schimmel……………………                                      0705568733

To

30/5

Ola Göransson……………………                                       0702568146

1/6

Sigges Minne

 

 

Per Berggren   ……………………                                       0702529626

 

 

Fredrik Solid ………………………                                       0702802504

 

 

Ti

4/6

Patrik Wharby ……………………                                           0706832098

Ti

11/6

Edin Huskic ………………………                                             0763090020

To

13/6

Fredrik   Solid ……………………………                                           501 35

SEMESTERUPPEHÅLL

Ti

6/8

Per-Berggren   ………………………                                        0702529626

To

8/8

Fredrik   Solid …………………………                                       0702802504

10/8

KM, Galleri Konstgården

 

 

Pehter Linge …………………………………                                        183 29

 

 

Ola Göransson………………………                                         0702568146

Ti

13/8

Willy Schimmel ………………………                                       0705568733

To

15/8

David Särbring ………………………                                        0765367631

Ti

20/8

Benjamin Reuber   ……………………                                    0730786552

To

22/8

Ola Göransson ………………………                                        0702568146

24/8

Älglag, kretsen

 

 

Per-Berggren    ………………………                                        0702529626

 

 

Fredrik   Solid …………………………                                        0702802504

Ti

27/8

Edin Huskic   …………………………                                         0763090020

To

29/8

Patrik Wharby  ………………………                                        0706832098

31/8

Per Berggren    ………………………                                        0702529626

Ti

3/9

Christina Svensson   …………………                                     0706604293

To

5/9

Willy Schimmel ………………………                                        0705568733

7/9

Per-Berggren    ………………………                                        0702529626

Ti

10/9

Benjamin Reuber   ……………………                                      0730786552

To

12/9

Fredrik   Solid …………………………                                        0702802504

14/9

David Särbring ………………………                                         0765367631

21/9

Edin Huskic   …………………………                                         0763090020

28/9

Christina Svensson   …………………                                      0706604293

5/10

Per-Berggren   ………………………                                         0702529626

6/10

Patrik Wharby  ………………………                                         0706832098

12/10

Ola Göransson ………………………                                         0702568146

13/10

Fredrik   Solid …………………………                                       0702802504

 

 

Skeet, Trap, bana 1

Ti

9/4

P.O Jonsson …………………………………                                        413 23

To

11/4

Tage Gustafsson ……………………………                                      121 95

Ti

16/4

Roger Ottosson   ……………………………                                      178 91

To

18/4

Björn Svensson   ……………………………                                      179 30

Ti

23/4

Lennart Sandelin   ……………………………                                    179 26

To

25/4

Fredrik Karlsson  ……………………………                                      131 00

To

2/5

Evan Gustafsson ……………………………                                      154 98

Ti

7/5

Lennart Sandelin   ……………………………                                    179 26

To

14/5

Alf Johansson  ……………………………                                        31 16 47

Ti

16/5

Roger Ottosson   ……………………………                                       178 91

 

Ti

 

 

To

21/5

  

 

23/5

KM   skeet Jägare

Evan Gustafsson ……………………………                                        154 98

 

Tage Gustafsson ……………………………                                        121 95

Ti

28/5

Kenny Svanberg ……………………………                                        120 43

To

30/5

KM Skeet, Elit

 

 

P.O Jonsson …………………………………                                         413 23

 

 

Lennart Sandelin   ……………………………                                     179 26

Ti

4/6

Anders Nilsson   ………………………                                     0703343905

Ti

11/6

Tage Gustafsson ……………………………                                        121 95

To

13/6

Alf Johansson  ……………………………                                        31 16 47

Semesteruppehåll

Ti

6/8

P-O Johnsson  ………………………………                                         413 23

To

8/8

Fredrik Karlsson  ……………………………                                       131 00

10/8

KM, Galleri Konstgården …………………………

 

 

Björn Svensson   ……………………………                                       179 30

 

 

Stig Axelsson   ………………………………                                        122 19

Ti

13/8

Roger Ottosson   ……………………………                                       178 91

To

15/8

Kenny Svanberg ……………………………                                       120 43

Ti

20/8

Björn Svensson   ……………………………                                      179 30

To

22/8

Stig Axelsson   ………………………………                                       122 19

Ti

27/8

Alf Johansson  ……………………………                                       31 16 47

To

29/8

P-O Jonsson …………………………………                                        413 23

                        Nordisk Trap,   bana 2

Ti

9/4

Jan Götskog …………………………………                                        174 25

 

 

Mia Gustafsson   ……………………………                                      350 64

To

11/4

Peter Dalheim  ………………………                                    070 3852350

Ti

16/4

Magnus Strigner ……………………………                                      166 95

 

 

Simon Gustafsson   …………………                                  070 2215550

To

18/4

Stellan Bengtsson    …………………………                                   302 71

Ti

23/4

Olle Gustafsson  ……………………………                                      350 34

To

25/4

Christina Svensson …………………                                  070 6604293

To

2/5

Göran Johansson   …………………………                                     630 14

 

 

 

 

5/5

Thommy Östh  ……………………………                                       311790

 

Jaktstig

Ti

7/5

J-O Forsberg      ………………………                                   070 5868482

Ti

14 /5

Mia Gustafsson   ……………………………                                       350 64

To

16/5

Sten Fröjd ……………………………………                                         136 39

Ti

21/5

Olle Gustafsson  ……………………………                                       350 34

 

 

To

 

 

23/5

Stellan Bengtsson    …………………………                                    302 71

 

KM Nordisk Trap, jägare

 

 

Mia Gustafsson   ……………………………                                      350 64

 

 

J-O Forsberg      ………………………                                   070 5868482

 

 

Ti

 

 

 

 

To

28/5

 

 

 

 

30/5

KM   Nordisk Trap, elit

Olle Gustafsson  ……………………………                                       350 34

Bernt Karlsson   ………………………………                                     109 69

 

 

Göran Johansson   …………………………                                      630 14

 

 

Alf Johansson  ……………………………                                       31 16 47

1/6

Sigges Minne

 

 

Rolf Bengtsson ………………………………                                      104 36

 

 

Jan Götskog …………………………………                                        174 25

Ti

4/6

Jan Pettersson ………………………                                      0706543592

 

 

Simon Gustafsson   …………………                                   070 2215550

Ti

11/6

Magnus Strigner ……………………………                                      166 95

 

 

Johan Fridh  …………………………………………

To

13/6

Jan Götskog …………………………………                                       174 25

 

 

Mia Gustafsson   ……………………………                                      350 64

 

 

Semesteruppehåll

Ti

6/8

Jan Götskog …………………………………                                       174 25

 

 

Göran Johansson   …………………………                                     611 12

To

8/8

Simon Gustafsson  …………………                                    070 2215550

 

 

J-O Forsberg      ………………………                                   070 5868482

10/8

KM & Galleri Konstgården

 

 

Rolf Bengtsson ………………………………                                     104 36

 

 

Sten Fröjd ……………………………………                                       136 39

Ti

13/8

Jan Götskog …………………………………                                      174 25

To

15/8

Magnus Strigner ……………………………                                     166 95

Ti

20/8

Olle Gustafsson  ……………………………                                     350 34

 

 

Alf Johansson  ……………………………                                     31 16 47

To

22/8

Peter Dalheim  ………………………                                     070 3852350

24/8

Älglagsskjutning, kretsen

 

 

Stig Hyltberg…………………………………                                    122 02

 

 

Henrik Nilsson ………………………………                                    188 45

Ti

27/8

J-O Forsberg      ………………………                                070 5868482

To

29/8

Jan Götskog …………………………………                                     174 25

 

 

Mia Gustafsson   ……………………………                                    350 64

 

 

Sporting, Nordisk Trap, bana 3

 

Ti

9/4

Svante Jonsson  ……………………

0760 524550

 

 

Sven Andersson  ……………………

0705433451

Ti

16/4

Evan Gustafsson ……………………

7078958204

 

 

Sten Fröjd ……………………………

0739203182

Ti

23/4

Martin Wahlström ……………………

0702400288

 

 

Simon Gustafsson  …………………

0703077636

To

2/5

4-klubbar-Trap, bana 3 kl. 17.00

 

                        Johan Lif …………………………                                               171 77

                        Niclas Östh  …………………………                                   0705525888

5/5

Jaktstig

 

Ti

7/5

Håkan Lago …………………………

0705463732

 

 

 

 

11/5

Anders Nilsson ………………………

 

LM Sporting kl 9.00

070 3343905

 

 

Martin Wahlström ……………………

0702400288

 

 

Patrik Wharby  ………………………

0706832098

 

 

Stig Hyltberg…………………………………                                   122 02

Ti

14/5

Dick Aronsson ………………………                                  0706324438

 

 

Fredrik Karlsson  ……………………………                                  131 00

Ti

21/5

Andreas Nilsson ……………………                                  0766337603

 

 

Patrik Wharby  ………………………                                0706832098

Ti

28/5

Dick Aronsson ………………………                                  0706324438

 

 

 

 

1/6

Fredrik Karlsson  ……………………………                                 131 00

 

Sigges Minne

 

 

Svante Jonsson  ……………………                                 0760 524550

 

 

Stig Hyltberg…………………………………                                    122 02

Ti

4/6

Johan Lif   ……………………………………                                     171 77

 

 

Niclas Östh  …………………………                                    0705525888

Ti

11/6

Evan Gustafsson ……………………                                  7078958204

 

 

 

 

15/6

Sten Fröjd ……………………………                                    0739203182

 

KM Sporting

 

 

Svante Jonsson  ……………………                                   0706524550

 

 

Martin Wahlström ……………………                                 0702400288

                        Stig Hyltberg…………………………………                                    122 02

                         SEMESTERUPPEHÅLL

Ti

6/8

Svante Jonsson  ……………………

0760 524550

 

 

Dick Aronsson ………………………

0706314438

Ti

13/8

Anders Nilsson ………………………

0703343905

 

 

Håkan Lago …………………………

0705463732

Ti

20/8

Sven Andersson  ……………………

0705433451

 

 

Andreas Nilsson ……………………

0766337603

Ti

27/8

Svante Jonsson  ……………………

0706524550

 

 

Simon Gustafsson  …………………

0703077636

 

                                                     JÄGAREXAMEN

Kursledare: Ola Göransson                                                 195 25,  070 250 81 46

 

Teoriprov enligt överenskommelse med provledare.

Provledare och kontrollanter för jägarexamen:

Fredrik Solid..................501 35      Tore Bixt....................135 88

Patrik Wahrby ...............127 03      Hans Fridh ................169 06

Bernt Karlsson ..............109 66      Björn Sandberg.........  188 40

 

TÄVLINGARNAS OMFATTNING:

 

 4 klubbar          To 2/5

Älg 4 +4, rå 5 stillastående, trap 25 duvor bana 3

Tävlingsledare:

Svante Jonsson ...014010001

Rå: Pehter Linge ........ 183 29

Ålg: Kjell Johansson .. 304 57

Trap: Patrik Wharby ... 127 03

 

 

Jaktstigen    Sö. 5/5   

KM jaktstig

 

 

KM Skeet, jägare    Ti. 21/5

2x15 duvor

Tävlingsledare:

Evan Gustafsson ........ 154 98

 

 

KM Jägartrap, Jägare To23/5

2 x 15 duvor, bana 2

Mia Gustafsson         350 64

J-O Forsberg    0705868482

 

 

KM Jägartrap, Elit      Ti 28/5

2x25 duvor, bana 2

Tävlingsledare:

Olle Gustafsson..........  350 34

Bernt Karlsson ........... 109 66

 

 

KM Skeet,Elit        To. 30/5

2x25 duvor, bana 1

Tävlingsledare:

P-O Jonsson .............. 413 23

Lennart Sandelin          179 26


Sigges Minne            Lö 1/6

Älg 4 stilla + 4 löp, klass 1

Miniälg 4 stilla + 4 löp kal.22lr

N.Trap 15 duvor + Sporting

15 duvor

Svante Jonsson ...014010001

 

 

KM Sporting      Lörd. 15/6

Sporting: 2x25 duvor. Tävlingsledare:

Patrik Wahrby ............ 127 03

Martin Wahlström ...... 164 36

 

 

Klubbmästerskap Lörd. 10/8

Elit Galleri Konstgårdens Vpr

Älg & Rådjur 4 stilla + 4 löp

Skeet & Jägartrap 15 duvor

 

 

Jägare,Junior, Dam, Veteran

Älg: 4 stillas + 4 löp Rådjur: 5 stillas Jägartrap: 15 duvor Tävlingsledare:

Tore Blixt.....................135  88

 

 

KRETSMÄSTERSKAP Älglagsskjutning  Lörd. 18/8

Älg: 4 stillas, 4 löpande

Rådjur: 5 stillas, (Klass 1-2).

Trap: 15 duvor Tävlingsledare:

Göran Johansson ...... 611 12

 

Länsmästerskap

Lö 11/5 Sporting ...Tranås Lö 15/6 Jaktskytte + N. Trap Eksjö

Lö 31/8 KM-final. Aneby

 

 TJVF-Cup

6/4, 7/4, 20,/4, 21/4, 25/5,

7/9, 14/9, 21/9

 
 
4 Klubbars
To 2/5 ...................Tranås                              To 7/5 ..................Aneby
To 14/5 ..............Eksjö                                   Ti  21/5 ...............Trehörna

 

 

Lö 4/5 SM-uttag 1 Eksjö

To 13/6 SM utag 2 Nässjö

 

JAKTSTIGAR 

 24/3 Höreda (Grusgropen, Russnäs-väg 32 mellan Eksjö ochVetlanda.

Gyttorp Cup. Servering. Anmälan 9.00-13.00.

 

 7/4Hullaryd (Jaktskyttebana1 mil norromAneby)

Anmälan 9.00-13.00 Servering.

Insatsmål. Gyttorp Cup.

 

 7/4 Bodafors (Guthult)

Anmälan 8.00-13.00. Gyttorp Cup. 2 stigar. Insats. Servering.

 

 14/4 Björköby väg 31 mellanVetlanda /Nässjö.

Anmälan 9.00-13.00. Gyttorp Cup. 2 stigar Insatsmål. Servering

 

 21/4 Nätarn (Järsnäs-väg 132 Huskvarna-Aneby)

Anmälan 9.00-13.00. Ingår i Gyttorp Cup. 2 Stigar.

Kval på båda. Pris samanlagt.

 

1/5 Anderstorp/Gislaved Väg 27, vid gummifabriken,vänster mot reftele. 

Anmälan 8.00-13.00. 2 stigar. Gyttorp Cup, Insats, servering.

 

 4/5 Norrahammar

Anmälan 8.30-9.30

 

 5/5Tranås (Jägargården Mada)

Anmälan 8.00-13.00. Gyttorp Cup. 2 stigar. Insats Servering.

 

 20/5 Nässjö (Jaktskyttecentrum, Fredriksdal)

Anmälan 9.00-13.00. 2 sti- gar. Insatsskjutning Gyttorp Cup

 

Allmänna bestämmelser

1.     Skjutningarna börjar tisdagar och torsdagar kl. 17.30, lördagar och söndagar kl. 9.00 om annat ej anslås.

        Skjutningarna måste vara avslutade i enlighet med länsstyrelsens beslut, vilket finns anslaget i

        bl.a. klubbstugan.                                          

2.     Ansvarig vid övningsskjutning är skjutledaren.

3.     För skjutning gäller Sv. Jägareförbundets resp. Sv. Sportskytteförbundets  banskytteregler,

       därest andra av föreningen upprättade bestämmelser ej skola tillämpas.

4.     Skytt skall åtlyda skjutledares order och instruktioner.

5.     Anmälan om deltagande i övningsskjutning sker hos skjutledare inom 2 timmar från skjutningens början.    pågående skjutning efter nämnda anmälningstid mottages anmälan utan hinder.

Har ej någon skytt anmält sig inom 1,5 tim- mar från skjutningens början har skjutledaren rätt stänga banan för dagen.

6.     Vid skeetbanan och trapbanan ingår högst 5 resp. 6 skyttar i varje skjutlag.

7.     Övningsskjutning kan inställas genom beslut av skjutbanechefen. Tävlingar kan inställas genom beslut av styrelsen.

8.     Skjutledaren har rätt att avvisa skytt eller annan besökande om han uppträder sprit- påverkad eller på annat sätt stör skjutnin- garna.

9.     Vapen och ammunition finns vid banorna.

10.  Interna tävlingar som är upptagna i skjutpro- grammet är endast öppna för medlemmar.

11.  Skjutningar utöver detta skjutprogram eller skjutningar som inte är sanktionerade av styrelsen, är förbjudna.!