klart.se

Preumerera på

Nyhetsbrev

 

Sponsorer

 

Länkar

 

 

 

 

 

Lista Funktionärer Skjutningar

SKJUTPROGRAM TJF MADA 2017

Sö 2/4 STÄDDAG ALLA BANOR MADA kl 9.00, (korvgrillning)

 

 

 

Älg 80 mChef Per Berggren Fredrik Solid, Niclas Östh, Johan Blomqvist

Ti 4/4 Tore Blixt 070-8403680 Fredrik Solid 070-2802504

To 6/4 Magnus Blixt 070-5107866 Per Berggren 070-2529626

Ti 11/4 Michael Backer 070-6369811 Niclas Östh 070-5525888

Ti 18/4 Mikael Blomqvist 070-5409838 Marcus Nilsson 073-0562938

To 20/4 Andreas Nilsson 076-6337603 Marcus Järnkrok 070-5219930

Ti 25/4 P-Å Gustavsson 070-2268166 Sebastian Bergquist 073-8158303

To 27/4 Jan Pettersson 070-6543592 Daniel Bergquist 073-5315011

Ti 2/5 Ted Karlsson 076-1420617 Marcus Sundeborn 070-2836185 To

4/5 Kjell Johansson 070-8461246 Moa Wågh 076-1100228

Sö 7/5 JAKTSTIG

Ti 9/5 Viiva Blomqvist 073-0553484 Martin Svensson 076-3134902

To 11/5 4-KLUBBAR Bernt Karlsson 070-8403689 Thommy Östh 070-3431868

Ti 16/5 Niclas Östh 070-5525888 Magnus Blixt 070-5107866

To 18/5 Ted Karlsson 076-1420617 Marcus Sundeborn 070-2836185

Lö 20/5 SIGGES MINNE VPR Andreas Nilsson 076-6337603 Marcus Järnkrok 070-5219930

Ti 23/5 Michael Backer 070-6369811 Jan Pettersson 070-6543592

Ti 30/5 Kjell Johansson 070-8461246 Moa Wågh 076-1100228

To 1/6 Viiva Blomqvist 073-0553484 Mikael Blomqvist 070-5409838

To 8/6 Martin Svensson 076-3134902 Daniel Bergquist 073-5315011 SEMESTERUPPEHÅLL

Ti 8/8 Sebastian Bergquist 073-8158303 Marcus Nilsson 073-0562938

To 10/8 Michael Backer 070-6369811 Niclas Östh 070-5525888

Lö 12/8 KM, GALLERI KONSTGÅRDEN Kjell Johansson 070-8461246 Magnus Blixt 070-5107866

Ti 15/8 P-Å Gustavsson 070-2268166 Sebastian Bergquist 073-8158303

To 17/8 Andreas Nilsson 076-6337603 Marcus Järnkrok 070-5219930

Lö 19/8 ÄLGLAG, KRETSEN Bernt Karlsson 070-8403689 Thommy Östh 070-3431868

TI 22/8 Ted Karlsson 076-1420617 Marcus Sundeborn 070-2836185

To 24/8 Jan Pettersson 070-6543592 Daniel Bergquist 073-5315011

Lö 26/8 LM, kretsfinal Viiva Blomqvist 073-0553484 Mikael Blomqvist 070-5409838

Ti 29/8 Martin Svensson 076-3134902 Daniel Bergquist 073-5315011

To 31/8 Sebastian Bergquist 073-8158303 Marcus Nilsson 073-0562938

Ti 5/9 Andreas Nilsson 076-6337603 Marcus Järnkrok 070-5219930

To 7/9 Michael Backer 070-6369811 Niclas Östh 070-5525888

Ti 12/9 Kjell Johansson 070-8461246 Moa Wågh 076-1100228

Lö 23/9 Ted Karlsson 076-1420617 Marcus Sundeborn 070-2836185

Sö 24/9 Jan Pettersson 070-6543592 Daniel Bergquist 073-5315011

Lö 30/9 Viiva Blomqvist 073-0553484 Mikael Blomqvist 070-5409838

Sö 1/10 Martin Svensson 076-3134902 Daniel Bergquist 073-5315011

Lö 7/10 Tore Blixt 070-8403680 Magnus Blixt 070-5107866

Miniälg, vildsvin 50 m - Chef Per Berggren Fredrik Solid

Ti 4/4 Per Berggren 070-2529626

Ti 11/4 Benjamin Reuber 073-0786552

Ti 18/4 Fredrik Solid 070-2802504

Ti 25/4 Pernilla Talestig 070-2901970

Ti 2/5 Kim Kylefjord 070-8858746

Sö 7/5 JAKTSTIG

Ti 9/5 Malin Sortodden 073-0220354

Ti 11/5 Per Berggren 070-2529626

Ti 16/5 Benjamin Reuber 073-0786552

Lö 20/5 SIGGES MINNE VPR FS/PB mfl.

Ti 23/5 Fredrik Solid 070-2802504

Ti 30/5 Pernilla Talestig 070-2901970

SEMESTERUPPEHÅLL

Ti 8/8 Per Berggren 070-2529626 To10/8 Kim Kylefjord 070-8858746

Lö 12/8 KM, GALLERI KONSTGÅRDEN Pehter Linge 0140-18329 Ola Göransson 073-0208632

Ti 15/8 Malin Sortodden 073-0220354

Lö 19/8 ÄLGLAG, KRETSEN FS/PB mfl.

Lö 26/8 LM, KRETSFINAL FS/PB mfl.

Ti 29/8 Kim Kylefjord 070-8858746

Ti 5/9 Per Berggren 070-2529626 Snabblopp vildsvin

To 7/9 Fredrik Solid 070-2802504 Snabblopp vildsvin

Ti 12/9 Per Berggren 070-2529626 Snabblopp vildsvin

Lö 23/9 Fredrik Solid 070-2802504 Snabblopp vildsvin

Sö 24/9 Per Berggren 070-2529626 Snabblopp vildsvin

Lö 30/9 Benjamin Reuber 073-0786552

Sö 1/10 Malin Sortodden 073-0220354

Lö 7/10 Fredrik Solid 070-2802504

Skeet bana 1 – Chef, Lennart Sandelin Björn Svensson, Martin Wahlström, Fredrik Karlsson

Sö 2/4 STÄDDAG MADA kl 9.00

Ti 4/4 Lennart Sandelin 070-6557756

To 6/4 Fredrik Karlsson 070-6480762

Ti 11/4 Björn Svensson 070-5703411

Ti 18/4 Roger Ottosson 070-3009766

To 20/4 Alf Johansson 072-3263716

Ti 25/4 Tony Gustavsson 072-1513310

To 27/4 Tage Gustavsson 070-2342801

Ti 2/5 Martin Wahlström 070-2400288

To 4/5 Fredrik Karlsson 070-6480762

Sö 7/5 JAKTSTIG

Ti 9/5 Roger Ottosson 070-3009766

To 11/5 Kenny Svanberg 072-2189251

Ti 16/5 Evan Gustavsson 070-8958204

To 18/5 Anders Nilsson 070-3343905

Ti 23/5 Tage Gustavsson 070-2342801

Ti 30/5 Tony Gustavsson 072-1513310

To 1/6 KM skeet, jägare Lennart Sandelin 070-6557756 Björn Svensson 070-5703411

To 8/6 KM skeet, elit Kenny Svanberg 072-2189251 P-O Jonsson 073-8080858

SEMESTERUPPEHÅLL

Ti 8/8 Fredrik Karlsson 070-6480762

To 10/8 Martin Wahlström 070-2400288

Lö 12/8 KM, galleri konstgården vpr P-O Jonsson 073-8080858 Stig Axelsson 070-6458770

Ti 15/8 Björn Svensson 070-5703411

To 17/8 Evan Gustavsson 070-8958204

Ti 22/8 Tony Gustavsson 072-1513310

To 24/8 Roger Ottosson 070-3009766

Ti 29/8 Alf Johansson 072-3263716

To 31/8 P-O Jonsson 073-8080858

Ti 5/9 Martin Wahlström 070-2400288

To 7/9 Lennart Sandelin 070-6557756

Trap bana 2 – Chef Jesper Brengdahl Jan Götskog, Mia Gustafsson,

Ti 4/4 Jan Götskog 070-2122411 Mia Gustafsson 070-5735034

To 6/4 Jesper Brengdahl 070-2992235 Ellinore Brengdahl 072-7461151

Ti 11/4 Magnus Strigner 072-3013070 Kent Rubensson 070-5361026

Ti 18/4 Ellinore Brengdahl 072-7461151 Julia Brengdahl 072-7037377

To 20/4 Simon Gustavsson 070-3077636 Elias Karlsson 072-2137894

Ti 25/4 Göran Johansson 070-4022555 Martin Svensson 076-3134902

To 27/4 Stellan Bengtsson 070-6247006 Mia Gustafsson 070-5735034

Ti 2/5 JO Forsberg 070-5868482 Göran Johansson, Galtås 070-5672554

To 4/5 Jan Götskog 070-2122411 Elias Karlsson 072-2137894

Sö 7/5 JAKTSTIG

Ti 9/5 Ellinore Brengdahl 072-7461151 Julia Brengdahl 072-7037377

To 11/5 Johan Skogsberg 076-2070768 Ulrika Skogsberg 076-2070768

Ti 16/5 Magnus Strigner 072-3013070 Kent Rubensson 070-5361026

To 18/5 Simon Gustavsson 070-3077636 Elias Karlsson 072-2137894

Lö 20/5 SIGGES MINNE VPR Jan Götskog 070-2122411, Kjell Axelsson 070-2634420

Ti 23/5 KM trap, jägare Jesper Brengdahl 070-2992235 Ellinore Brengdahl 072-7461151

To 30/5 KM trap, elit Peter Jonsson 073-8080858, Dick Aronsson070-6324438

To 1/6 Mia Gustafsson 070-5735034 Julia Brengdahl 072-7037377

To 8/6 Johan Skogsberg 076-2070768 Ulrika Skogsberg 076-2070768

SEMESTERUPPEHÅLL

Ti 8/8 Stellan Bengtsson 070-6247006 Mia Gustafsson 070-5735034

To 10/8 Göran Johansson 070-4022555 Martin Svensson 076-3134902

Lö 12/8 KM, galleri konstgården vpr

Ti 15/8 JO Forsberg 070-5868482

To 17/8 Jan Götskog 070-2122411

Lö 19/8 ÄLGLAG, KRETSEN 

Ti 22/8 Göran Johansson, Galtås 070-5672554

To 24/8 Magnus Strigner 072-3013070

Lö 26/8 LM, kretsfinal Jan Götskog 070-2122411, P-O Jonsson 073-8080858

Ti 29/8 Kent Rubensson 070-5361026

To 31/8 Jan Götskog 070-2122411

Ti 5/9 Jesper Brengdahl 070-2992235

To 7/9 Ellinore Brengdahl 072-7461151

Sporting Bana 3 – Chef Svante Jonsson Anders Hyltberg, Anders Nilsson,

Ti 4/4 Svante Jonsson 076-0524550 Jimmy Kylefjord 070-2525546

Ti 11/4 Evan Gustavsson 070-8958204 Sten Fröjd 073-9203182

Ti 18/4 Håkan Lago 070-5463732 Anders Hyltberg 070-2009730

Ti 25/4 Anders Nilsson 070-3343905 Björn Rembsgård 072-2334480

Ti 2/5 Jonas Olsson 073-0707489 Carl Talestig 070-6569645

Sö 7/5 JAKTSTIG

Ti 9/5 Martin Svensson 076-3134902 Emanuel Lindqvist 070-6569645

To 11/5 4-klubbar Dick Aronsson 070-6324438 Michael Backer 070-6549811  

Ti 16/5 Anders Nilsson 070-3343905 Björn Rembsgård 072-2334480

Ti 23/5 Jimmy Kylefjord 070-2525546 Anders Hyltberg 070-2009730

Ti 13/6 Sten Fröjd 073-9203182 Håkan Lago 070-5463732

Lö 17/6 KM sporting

SEMESTERUPPEHÅLL

Ti 8/8 Anders Nilsson 070-3343905 Björn Rembsgård 072-2334480

Ti 15/8 Carl Talestig 070-6569645 Jonas Olsson 073-0707489

Ti 22/8 Svante Jonsson 076-0524550

Ti 29/8 Svante Jonsson 076-0524550