klart.se

Preumerera på

Nyhetsbrev

 

Sponsorer

 

Länkar

 

 

 

 

 

Tavlingar Resultat/2018

Duv 75:an!

180901:

1. Anders Nilsson         60

2. Björn Svensson        58

3. Johan Blomqvist       58

4. Martin Wahlström     58

5. Anders Hyltberg       57

6. Niklas Rylander        56

7. Svante Jonsson        54

8. P-O Jonsson             51

9. Lennart Sandelin      50

9. Sven Andersson       50

11. Emanuel Lindkvist  47

12. Hasse Frid             42

13. BJörn Rembsgård   36

14. Joel Lindkvist         34  (Junior)

 

Boströms vandringspris

180811:

Elit:

1. Anders Nilsson           131

2. Björn svensson           130

3. Martin Wahlström       123

4. Anders Hyltberg           99

5. Hasse Frid                   94

6. Fredrik Solid                88

7. P-O Jonsson                78

Jägarklass:

1. Sven Andersson

KM Älg 80m

1. Anders Nilsson            30

2. Björn Svensson           29

3. Martin Wahlström        27

KM Rådjur 50m

1. Anders Nilsson            35  Särskjutning kommer ske

1. Björn Svensson           35  Särskjutning kommer ske

3. Martin Wahlström        33

KM Sporting

180616:

1. Svante Jonsson          42

2. Anders Nilsson           40

3. Johan Blomqvist         39

4. Niklas Rylander          36

5. Patrick Wahrby          36

6. J-O Forsberg              34

7. Anders Hyltberg         32

8. Urban Jansson           31

9. Sven Andersson         29

10. P-O Jonsson             28

11. Björn Svensson        25

12. Emanuel Lindqvist    24

13. Stig Axelsson           21

14. Henrik Isaksson       16

KM Trap Jägare

180614:

1. Johan Blomquist         26

2. Urban Jansson           24

3. Leif Fridlund               22  Särskjutning

4. Anders Nilsson           22  Särskjutning

5. Stig Axelsson             22  Särskjutning

6. Joel Lindqvist              21

7. Sven Andersson          20

8. Emanuel Liundqvist      20

Henrik Isaksson, Ulrika Skogsberg, Johan Skogsberg, Jan Götskog och

Egon Johansson (utan inbördes ordning)

KM Trap Elit

180612:

1. Janne Forsberg            45

2. Jesper Brengdahl         43  Särskjutning

3. Patrick Wahrby            43  Särskjutning

4. P-O Jonsson               41

5. Mia Gustafsson           41

6. Björn Svensson          39

7. Hans Fridh                  36

8. Julia Brengdahl            19

KM Skeet Elit:

180607

1. Björn Svensson        48

2. Kenny Svanberg       42 Särskjutning

3. Lennart Sandelin       42 Särskjutning

4. Anders Nilsson          42 Särskjutning

5. Anders Hyltberg        40

6. Niclas Rylander          39

7. Martin Wahlström      38

8. P-O Jonsson              33

KM Skeet Jägare:

180531

1. Leif Fridlund              21  Särskjutning

2. Sven Andersson        21  Särskjutning

3. Johan Blomqvist        20  Särskjutning

4. Mikael Blomqvist        20  Särskjutning

5. Daisy Sandelin          20  Särskjutning

6. Urban Jansson          18

7. Hans Fridh                17

8. Emanuel Lindkvist      14

9. Fredrik Solid              12

10. Carl Talestig              9

11. Lovisa Solid             6

 

Sigges minne:

180526

1. Svante Jonsson       163

2. Carl Talestig            134

3. Johan Blomqvist      134

4. Urban Jansson         130

5. Björn Svensson       126

6. Emanuel Lindqvist    123

7. Freddie Jöbstl          122

8. P-O Jonsson             118

9. Henrik Isaksson        117

10. Hans Fridh             114

11. Sven Andersson     106

 

Jaktstig 2018

180506

jaktstig-2018.pdf